Welkom aan boord! > Nieuwsbrief Najaar 2013 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief Najaar 2013 

 

Naast het door de vrijwilligers op de dinsdagen verder werken aan het project ‘ Restauratie en charter gereed maken van de Beurtvaarder Frans Naerebout ‘, hebben we gedurende de afgelopen maanden ook een aantal bijzondere gebeurtenissen meegemaakt.

 

Zo hebben we alle dagen volop meegedaan en een bijdrage geleverd aan het zeer succesvol zijn van Sail de Ruyter in Vlissingen op 22 t/m 25 augustus jl.

Van de ‘Sail In’ op de eerste dag, varend in konvooi van Veere door het Kanaal door Walcheren naar Vlissingen en op de laatste dag de ‘Sail Out’ als groet aan de organisatie en allen die er van genoten hebben.

Gedurende die dagen in Vlissingen waren er op velerlei gebied en op vele plaatsen activiteiten georganiseerd, die in totaliteit meer dan 300.000 bezoekers aan het evenement naar zich toe trokken. De combinatie van schepen behorend bij de zeevaart en de binnenvaart  heeft hier zeker ook aan bijgedragen. Op die manier was er letterlijk voor ieder wat wils.

 

 

Om alles zo authentiek mogelijk te laten zijn, werden ook oude materialen te voorschijn gehaald die in de tijd van de beurtvaart werden gebruikt.

Zo hebben we, samen met het bekende rekwisieten bedrijf van Ad Petiet, de Frans Naerebout vele malen geladen en gelost in jaren dertig stijl. Gevels uit die tijd waren nagebouwd en de aan-en afvoer van de lading werd verzorgd door paard en wagen, vrachtauto’s en kraantjes uit vervlogen tijden.

 

 

 

Maar ook de bemanning werd gevraagd om zich in de kleding te hijsen die het plaatje compleet moesten maken. Aan dat verzoek voldeed eenieder met plezier en dat kan je wel zien aan deze pose van zowel schipper Boudewijn als z’n maat Victor.

 

 

Net als de afgelopen jaren zijn we als Stichting Beurtvaarder Frans Naerebout weer onderdeel geweest van de Open Monumenten dag 2013, dit jaar gehouden op 14 september.

In de museumhaven van Goes lagen we tussen allemaal klassieke schepen en alle waren voor het publiek vrij toegankelijk.

Wel een mooi gezicht zo met ons schip tussen een oude tjalk en een klipper. Die museumhaven wordt ook voor ons schip de toekomstige habitat. Het bestuur maakt zich daar druk voor bij de gemeente Goes.

Jammer dat het weer niet echt wilde meewerken die dag en mede daarom waren er dit keer wat minder bezoekers; desondanks toch weer een geslaagd evenement en een goede gelegenheid om ons aan het publiek te tonen.

 

 

Op 21 september waren we weer onderweg en wel naar Yerseke om tijdens de Mosseldag aanwezig te zijn op verzoek van Rotary Goes/Reimerswaal.

Die organisatie heeft ons een aantal jaren geleden een forse financiële bijdrage geleverd en toegezegd is toen dat zodra de Frans Naerebout zover gereed zou zijn, we voor de Rotary deel zouden nemen aan een Mosseldag. Die toezegging hebben we zodoende gestand gedaan.

 

Met name het tweede deel van dit lopende jaar is duidelijker geworden dat we als organisatie op het omslagpunt beland zijn, waarop we gaan van ‘Restauratie naar Exploitatie’. Zeker………er moet nog wel het nodige geschilderd en getimmerd worden en technisch zijn er ook nog de nodige wensen, maar het feit dat we inmiddels de eerste betalende gasten hebben mogen verwelkomen – nog mondjesmaat, maar toch – maakt dat de organisatie structuur dient te worden aangepast aan die nieuwe status. Voor het bestuur een uitdaging om aan dit proces sturing te geven.

 

We weten heel goed dat we met de restauratie van de Frans Naerebout de roef voorlopig buiten beschouwing hebben moeten laten. We hebben, steeds weer door gebrek aan geld, gekozen voor prioriteit van het exterieur en de verblijfsruimte.

Op die manier kunnen we pogen zelf omzet te gaan genereren.

De roef moet later maar wanneer we wat ruimer in de financiële middelen komen.

 

In dit verband is het meer dan vermeldenswaardig dat we onlangs te horen hebben gekregen dat we van RABO Walcheren/Noord Beveland een mooi bedrag hebben mogen ontvangen. En ook de gemeente Goes liet zich niet bepaald onbetuigd op dit vlak.

Kunnen we mooi weer een poosje verder met de afronding van het project ‘ Restauratie Beurtvaarder Frans Naerebout ‘.

 

 

 

 

 
Stichting tot behoud van beurtvaarder De Frans Naerebout

Stichting Traditioneel Varend Zeeland
www.aubeco.nl