Welkom aan boord! > Nieuwsbrief Zomer 2014 > Nieuwsbrief December 2009
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief December 2009In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen over het droogzetten van de beurtvaarder Frans Naerebout op de werf van de firma Kamps in Kats.
Daar staat het schip een aantal maanden hoog en droog, ter voorbereiding van het stralen van vlak en romp, het zetten in de epoxy en tot slot het aanbrengen van anodes en antifauling (een anti aangroeimiddel).

Toen het onderwaterschip van de Frans Naerebout ontdaan was van de gigantische berg aangroei – na ruim 7 jaar stilliggen in het water – en het reinigen met zoet water, is door de scheepsverzekeraar, de firma EFM, het vlak gekeurd.
Hoewel we er vooraf nog niet zo heel erg van overtuigd waren, bleek het vlak na meting nog in prima conditie te zijn en wel ruim binnen de gestelde marges voor de dikte van het vlak en de kimmen. De inspecteur was erg enthousiast over de wijze waarop we met het schip omgaan en de plannen die we hebben ten aanzien van het verhelpen van de zwakke plekken en de geplande professionele behandeling van vlak en romp.
We hoeven het schip in september 2016 pas weer ter controle aan de verzekeraar aan te bieden.


Het daadwerkelijk behandelen – zeg maar herstellen - van het vlak bestaat uit een buiten- en binnengedeelte.
Binnen:
minutieus schoonmaken van het vlak tussen de spanten en het opzoeken van de “ ingevreten “ putten in het staal. Na aftekenen worden stalen plaatjes aangemaakt, worden de putten vol gelast, glad geslepen en met zo’n staalplaatje afgedekt. Han van der Vet – op de voorgrond – is een nieuwe vrijwilliger die er helemaal voor gaat!! 

Buiten:
gaat het om het aanbrengen van een kleine dubbeling en de gaatjes in de vlakbeplating aflassen en glad slijpen. Zo staat het in het inspectierapport. Alhoewel dat dus niet als voorwaarde is gesteld, hebben we de oude grote dubbeling inmiddels toch verwijderd. Deze was gewoon niet goed aangebracht, waardoor deze in de loop der tijd is gaan uitzakken met lekkages aan de randen tot gevolg. In de plaats van één grote, doorgezakte dubbeling op het vlak, brengen we nu 4 kleinere aan met hetzelfde totaal oppervlak en een dikte van maar liefst 6 mm. Deze worden veel beter op de huid gehecht, niet alleen aan de zijkanten, maar eveneens op een aantal plaatsen binnen de plaat, daar waar tevoren gaten zijn gebrand.
We gaan gewoon voor zekerheid.
Met Leen Louwerse hebben we een lasser in huis, waar we dit lastige werk – lassen boven je hoofd is nog niet zo heel eenvoudig – met een gerust hart aan kunnen overlaten.
Het toekomstig stralen van de koelbeun, bestemd voor de koeling van de motor, verdient extra aandacht. Het koperen binnenwerk van de koelbeun is erg kwetsbaar. Het vele werk dat hier uit voortkwam; voornamelijk het loskoppelen en omhoog brengen van de generator in de machinekamer zodat we het koelelement konden verwijderen, hebben we voor lief genomen. We willen er de komende jaren van af zijn.

De tunnel van de boegschroef en de schroef zelf die daar in zit, worden ook grondig beetgepakt.
Eigenlijk is er sprake van een volledige revisie van deze belangrijke manoeuvreer hulp.


De hoofdschroef – met schroefas en lager – is een heel ander verhaal en tegelijk een veeleisende klus.
Voorheen stond er in de Frans Naerebout een rechtsdraaiende motor en derhalve ook een rechtsdraaiende schroef (rechtshandig noemen ze zoiets in vaktermen). Maar de Kromhout ( 105 PK ) die er nu in staat, draait naar links.
Dat werkt echt van geen kant!!
Na heel veel spitwerk door Ad Jansens op internet, zijn we uitgekomen bij de firma Hartog in Dordrecht.
Daar konden we binnen de financiële grenzen een voor de Frans Naerebout geschikt gemaakte schroef kopen.
Dit geschikt maken was nog een hele puzzel en gereken om te komen tot de gewenste spoed in mm., de dekking van de bladen ( 4-blads schroef ) in %, de buitenmaat van de schroef, de specificatie van het materiaal, de wijze van balanceren en tenslotte de berekende/geschatte scheepssnelheid in knots. Voor de wijze van bevestiging diende de ingeleverde schroef.

Hartog,…….een bedrijf met absolute specialisten, praktisch gericht en een gekende leverancier in de wereld van de binnenvaart.

De schroeven komen verweerd en soms zwaar beschadigd binnen, en gaan weer als nieuw de deur uit. Prachtig om dat eens te zien. Hun bijdrage is een plaats op de Gulle Gever pagina waard.

Na het toekomstig stralen van de romp en het vlak van het schip, wordt epoxy aangebracht. Peter Kopmels heeft van diverse kanten informatie ingewonnen om te komen tot een zo optimaal mogelijk resultaat. 
’t Gaat ook hier weer om de prijs-kwaliteit verhouding.
Van het grootste belang is het aantal lagen epoxy, de totale dikte van die laag, welke soort epoxy, welke tussenlaag – de binder, ook wel hechtlaag – , welke antifauling en in hoeveel lagen. Die anti hechtlagen brengen we trouwens zelf met de hand aan. 
Het totale plaatje is nog niet helemaal rond, maar de contouren zijn duidelijk.

Tot slot de planning.
Zoals het er nu uitziet, moeten we zo eind februari/begin maart toch zover zijn, dat we weer te water gaan.
We houden u absoluut op de hoogte.

Voor het te water laten, zijn er nog bergen werk te verzetten.

Schroom niet je te meldden als vrijwilliger.
 
 
  
Stichting tot behoud van beurtvaarder De Frans Naerebout

Stichting Traditioneel Varend Zeeland
www.aubeco.nl