Welkom aan boord! > Nieuwsbrief Zomer 2014 > Nieuwsbrief Najaar 2012
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief Najaar 2012Van 24 tot en met 26 augustus jongstleden is in Vlissingen het maritieme festival “ Vlissingen Maritiem “ gehouden. Dit spektakel heeft als doel het tonen en laten mee beleven van maritieme activiteiten door de jaren heen met het accent op vervlogen jaren. Mede hierdoor zijn er vele oude schepen ten toon gesteld die er al een respectabele leeftijd op hebben zitten.

Zo’n respectabele leeftijd heeft ook de beurtvaarder Frans Naerebout, die in 1927 is gebouwd op de werf van A. Pannevis, eertijds gevestigd te Alphen aan de Rijn.

Door deel te nemen aan dit meerdaags festijn, konden we met het schip dan eindelijk een echte eerste reis maken. Via de sluis van Goese Sas en een stukje over de Oosterschelde, gingen we door de Zandkreeksluis, die de verbinding vormt met het Veerse Meer. Ter hoogte van Veere zijn we weer door een sluis gegaan om zodoende in het Kanaal door Walcheren te komen.

Gelukkig maar dat de bruggen netjes voor ons wilden ‘ draaien ‘, want het zijn er in dat kanaal heel wat.

Uiteindelijk bereikten we Vlissingen, waar we in de Dokhaven een plek kregen aangewezen.

Voorzien van vlaggen aan de mast en laadboom van onze belangrijkste sponsors en een groot bord waarop alle sponsors vermeld werden, zijn we actief onderdeel geweest van deze prachtige manifestatie. Konden we eindelijk de Beurtvaarder Frans Naerebout in volle glorie tonen aan eenieder die dat maar wilde.

Een prachtig en vrolijk gezicht zo met al die oude schepen in de haven en voor ons een reden om trots te zijn op al het werk dat achter ons ligt maar dat wel nodig was om het schip in deze staat te krijgen. 

 

 

Foto van de Frans in de Dokhaven van Vlissingen

Op maandag 27 augustus is het schip weer terug gevaren naar z’n vertrouwde plek in de Houthaven waar we voorlopig nog bij Fundex aan de wal liggen.

Ook nu weer een fijne en probleemloze reis, net zo als de heenreis.

Op het technisch vlak kunnen we ons blindelings op het schip verlaten, een geruststelling voor de toekomst wanneer we met de Frans Naerebout als charter reizen gaan ondernemen.

  

Foto van het schip in het kanaal naar Goes.

Voordat we die reis naar Vlissingen konden ondernemen, moest er aan de mast, de mastvoet en de laadboom nog wel het een en ander gebeuren. Er zijn op dit vlak maar weinig goede voorbeelden, dus veel is in eigen beheer  ’uitgedokterd’ en op tekening gezet . ’t Gaat hierbij om een gewichtige zaak ( want bij de mast en de boom gaat het echt om tonnen ), die technisch volledig moet kloppen, maar waaraan ook qua veiligheid hoge eisen worden gesteld. We kunnen wat dit belangrijke onderdeel betreft eveneens elke toets der kritiek doorstaan.

 

Foto van ‘aangeklede’ mastvoet.   

Gezien ook het jaargetijde verleggen  we de aandacht meer van buiten naar binnen.

Zo zijn we in het ruim, wat de komende tijd getransformeerd zal worden tot de verblijfsruimte voor  gasten, bijna klaar met een heel speciale klus. Jake Schmidt heeft hier een hoop mn. laswerk aan gehad, voordat hij voor z’n jaarlijkse trip naar Canada vertrok.

Rekening houdend met de eventuele toekomstige wens om zo nodig grotere stukken in die verblijfsruimte te kunnen brengen, bv. ten behoeve van exposities, is besloten om een drietal luiken aan elkaar te bevestigen, dat als geheel in één keer kan worden verwijderd. We hebben de hijsboom natuurlijk niet voor niets operationeel gemaakt, nietwaar.

Dat luikenpakket kan tijdens warme zomerdagen ook worden open gezet, waardoor we voor extra ontluchting kunnen zorgen.

Op dit moment wordt de afwerking afgerond, nadat ook hier het isolatiepakket was aangebracht.

 

Foto van gekoppeld luikenpakket genomen in het ruim.

Buiten is de tijd voor het schilderwerk wel zo’n beetje voorbij, maar wat er afgelopen zomer op dit vlak is gepresteerd, is het vermelden meer dan waard. Voor roestvorming hoeven we de komende tijd bepaald niet bang te zijn.

Alle aandacht en mankracht kunnen de komende tijd dan ook binnen worden aangewend voor het verder tot stand brengen van de betimmering, aankleding en inrichting van de verblijfsruimte.

Alles bij elkaar nog een hoop, maar dankbaar werk.

Kijkend naar de kas, wordt dat allemaal nog heel krap aan!!

Foto van het schip bij aankomst Goese Sas

 

 
Stichting tot behoud van beurtvaarder De Frans Naerebout

Stichting Traditioneel Varend Zeeland
www.aubeco.nl