Welkom aan boord! > Nieuwsbrief Zomer 2014 > Nieuwsbrief Voorjaar 2011
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief Voorjaar 2011


Nadat vorig jaar de beurtvaarder Frans Naerebout een uitgebreide hellingbeurt had ondergaan, waarbij de romp en het vlak in z’n geheel op professionele wijze zijn geconserveerd, is men op dit moment heel druk bezig met het aanpakken van de binnenzijde van het schip. Hierbij gaat het om het aanleggen van de volledige elektrische installatie, het isoleren van de verblijfsruimten en het aftimmeren ervan, ballasten, het aanbrengen van de benodigde tanks en ga zo maar door.

Normaal kom je in een ingetimmerd schip en dan heb je geen idee, dat er zoveel elektrische bekabeling doorheen loopt en er zo’n grote en ingewikkelde installatie benodigd is om het schip sowieso te laten functioneren. Alleen al voor de juiste aansturing van de boegschroef, is een groot aantal schakelingen vereist, die gestuurd worden vanuit daartoe aangebrachte kasten. Specifieke kennis is een eerste vereiste om zoiets vanuit het niets tot stand te brengen. Dit is het echte werkterrein van Ad en Rinke. Alle bekabeling, die dient voor, om het even welke bediening, komt uiteindelijk terecht in het stuurhuis van waaruit het schip met de diverse functies bediend gaat worden.

Omdat we inmiddels ook een prima timmerman, Willem Blaasse, binnen de club hebben kunnen verwelkomen, zijn we volop bezig met het aanbrengen van het grondhout ten behoeve van de uiteindelijke betimmering. Met name die ronde luiken – ook al tot één geheel gesmeed en uitgelijnd – vragen het oog van een echte vakman. Te gelegener tijd wordt dat grondhout voorzien van ‘rachels’, waarop dan de uiteindelijke bekleding wordt gemonteerd. Dit pas nadat de benodigde elektrische bekabeling en de isolatielaag zijn aangebracht.

Tevens zijn de nieuwe teakhouten daglichten op de kombuis door deze vrijwilliger gemaakt en op hun oorspronkelijke plaats gemonteerd.

Maar ook op het gebied van staal- en laswerk is er nog volop werk aan de winkel. Wilden we in eerste instantie gebruik maken van oude losgebrande platen voor het construeren van de tanks voor schoon- en vuil water, daar is om praktische redenen toch maar vanaf gezien.

Leen met z’n vele contacten in het Vlissingse, is er in geslaagd tegen alleen de kostprijs van het materiaal een tweetal voor ons op maat gemaakte RVS tanks te bemachtigen. De koppelingen voor de definitieve plaatsing en aansluiting van de tanks zijn er ook al op gezet. Weer een bewijs, dat we de restauratie van de Frans Naerebout zeer serieus nemen en kiezen voor een duurdere, maar veel betere oplossing, zeker op termijn.

Een project als het restaureren van de Beurtvaarder Frans Naerebout is alleen mogelijk met een goede groep vrijwilligers. Nou…die is er. De afgelopen maanden zijn er nog twee goede kerels bij gekomen, en wel de reeds genoemde timmerman en Jan de Groot, een specialist in lassen en pijpfitten. Samen met degenen die al veel langer elke dinsdag aan het werk zijn en ondersteund door Ad Jansens de projectleider, is in een uitstekende sfeer al heel veel tot stand gebracht.

Vanuit de groep zelf zijn ook nog eens meerdere initiatieven ontplooid om bedrijven te benaderen voor het om niet verkrijgen van voor ons te gebruiken materialen en onderdelen. Ruud en Han mogen in dit verband zeker niet onvermeld blijven. Daar zijn ze tot heden heel succesvol in geweest. Zodoende kunnen we echt wel even voort met in timmeren, isoleren, de toiletpartij aanleggen en ballasten.   

En ten slotte zijn er natuurlijk nog de financiën. Net zo goed als dat dit project niet zonder goede vrijwilligers kan, kunnen we ook niet zonder geld een dergelijk groot project tot een goed einde brengen. Daar zit op dit moment wel een gedegen probleem.

Als u ons op enigerlei wijze zou willen ondersteunen, hetzij als sponsor, donateur of anderszins, schroom dan niet even naar onze pagina Donateur of Contant te gaan.
Wij zullen u daar vanuit de stichting meer dan dankbaar voor zijn.  
Stichting tot behoud van beurtvaarder De Frans Naerebout

Stichting Traditioneel Varend Zeeland
www.aubeco.nl