Welkom aan boord! > Nieuwsbrief Zomer 2014 > Nieuwsbrief Voorjaar 2012
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief Voorjaar 2012

Nadat we eerst alle energie hadden aangewend voor het aanbrengen en in werking stellen van de techniek aan boord, zodat we met de Beurtvaarder Frans Naerebout ook daadwerkelijk weer konden gaan varen - lees daarvoor ook nog even de vorige Nieuwsbrief betrekking hebbend op de proefvaart - staat er nu nog een tweetal omvangrijke ‘klussen’ op het programma: het aanbrengen en in werking stellen van de laadmast met de bijbehorende laadbomen en het intimmeren van het inventaris en alles wat daar mee te maken heeft.

Met name laatstgenoemd onderdeel vraagt nog een groot aantal werkuren van de vrijwilligers en is een absolute voorwaarde om het schip ter verhuur aan te bieden.

Op de wal lagen al een hele tijd een stalen mast en de bijbehorende laadbomen te wachten op behandeling en functioneel maken.

Dat werk zou aan de orde komen zodra we de werkzaamheden aan de mastvoet aan boord hadden afgerond. Die mastvoet met het zware onderstel staat al een poosje opgesteld, maar gebleken is, dat rekening houdend met de toekomstige juiste werking van de laadwinch, de plaats ervan niet optimaal is gebleken. Projectleider Ad Jansens heeft naast het maken van een uitvoerige beschrijving van de werkzaamheden en de volgorde van deze grote klus, werktekeningen vervaardigd die ook op die wijze nog eens duidelijk maken, wat er bij dit onderdeel allemaal speelt en hoe we ook dit tot een goed einde kunnen  brengen.
Rekening houdend met de grote krachten die kunnen vrijkomen bij het aanbrengen en het toekomstig gebruik van deze laad- en losinrichting, is grote voorzichtigheid geboden, want onnodige risico’s kunnen en willen we ons niet veroorloven.

Daarnaast gaat het bij dit onderdeel om een forse financiële inspanning, want het verkrijgen van alle benodigde onderdelen binnen dit geheel, zoals bij voorbeeld de staalkabels, blokken, professionele afmontage, spanners en tuidraden, gaat een hoop geld kosten. Dat is nu nog niet in kas, maar mogelijk kunnen we ook voor deze specifieke klus of onderdelen ervan weer een beroep doen op Gulle Gevers.   
Inmiddels zijn we met de mast en laadbomen een heel stuk verder in de voorbereiding.

De heer Kees Schippers van de firma Jac.Rijk in Vlissingen Oost heeft de tonnen zware onderdelen aangepast conform de eisen en de firma O.S.en P in Moerdijk, waar de mast en bomen nu zijn, zorgt ervoor dat deze zullen worden gestraald en gespoten.

Voor het transport van Goes naar Vlissingen en van daar naar Moerdijk en uiteindelijk weer terug naar Goes, tekent ook nu weer Zwaar Transport Zeeland, het bedrif van onze voorzitter.

Het intimmeren van het schip is zoals eerder vermeld een in omvang en benodigd aantal uren gigantisch karwei. We zijn er al zo’n klein jaar mee bezig, er is al veel gerealiseerd, maar er moet ook nog veel.

Opslagtanks voor schoon- en vuil water zijn geplaatst en aangesloten. De ruimte waar de toiletten komen is merendeels ingetimmerd en de toiletten zelf zijn betegeld. Het plaatsen van de Sani Broyeurs is nu nog kinderspel, want de specifieke aansluitingen zijn al aangebracht.

Geheel in eigen beheer is een urinoir ontwikkeld en geproduceerd. Eén van de vrijwilligers, Jan de Groot, heeft op dit vlak echt gouden handjes.


 
We konden ook een porseleinen exemplaar te pakken krijgen, maar daarvan zat de uitlaat op de verkeerde plaats; we hebben het hier wel over een schip en dan werkt veel toch anders.

In de toekomstige verblijfsruimte is al heel veel werk verricht, maar daar moet nog heel veel gebeuren.

Zo zie je aan de inmiddels aangebrachte beplating van de ‘den’ en het gangboord aan de binnenzijde hoe de mooie ‘zeeg’ van het schip ook binnen weer schitterend terugkomt en duidelijk zichtbaar blijft.

Alles onder die beplating, maar natuurlijk ook onder die van het plafond, dat onder de luiken loopt, is maximaal geïsoleerd, zodat condensvorming in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Het verlichtingsplan is al verregaand uitgevoerd, incl. de specifieke noodverlichting.

De vloer is voor het grootste gedeelte van nieuwe watervaste beplating voorzien en zodoende voorbereid op de finale toplaag. 

Uit opslag is het achterdeel van de bar op een tijdelijke plaats gezet. Dit gesponsorde professionele  keukenonderdeel behelst 5 units van elk 50 cm met in ieder gedeelte een aparte functie, zoals bakken, braden, frituren, koelen, werkruimte…….een complete keuken in het klein.

 
Straks voorzien van een passende goedwerkende professionele  afzuigkap, zal deze gebruikte maar nog in prima staat zijnde snackunit ons helpen aan een uitgebreid aanbod vanuit keuken/bar.

Van het schip de Frans Naerebout is al weer enige tijd terug een model gemaakt door een van onze vrijwilligers Richard Kwerreveld.
Dat model staat sinds de eerste week van april heel mooi te wezen in een vitrine binnen het gemeentehuis van Goes. Samen met tekstborden verhalen we waar dat model, dat project voor staat en dat we op zoek zijn naar sponsors, donateurs en vrijwilligers voor de verdere afbouw.

Tot slot is nog vermeldenswaard, dat het bestuur bezig is met het organiseren van een fundraising event.
Dat moet op 1 juni aanstaande een heel spektakel worden met naar we hopen een aanzienlijke opbrengst, zodat de voortgang van het Restaureren van de Frans Naerebout gewaarborgd wordt.
Nadere informatie over de invulling van die avond is momenteel nog niet beschikbaar, maar er wordt achter de schermen al hard aan getrokken.

 
Stichting tot behoud van beurtvaarder De Frans Naerebout

Stichting Traditioneel Varend Zeeland
www.aubeco.nl