Welkom aan boord! > Nieuwsbrief Zomer 2014 > Nieuwsbrief Zomer 2011
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief Zomer 2011Een nieuwe nieuwsbrief boordevol met wetenswaardigheden inzake de voortgang van het project Restauratie Beurtvaarder Frans Naerebout.

Om te beginnen is daar de publiciteit rond dit omvangrijk project. Op 16 mei is Lions Borssele met een delegatie van zo’n 20 man te gast geweest op ons schip om zich ter plaatse te overtuigen van al hetgeen er al aan het schip is gedaan en wat er nog in de planning zit. De zeer enthousiaste reacties hebben ertoe geleid, dat die club ons dit jaar extra financieel gaat steunen middels te organiseren activiteiten, waarvan de opbrengst in onze kas zal vloeien.

Een paar dagen later, op 19 mei,  hebben we 2 wethouders van de gemeente Goes – de wethouder voor financiën, mevrouw L. Meeuwisse en die voor oa. cultuur/recreatie, de heer J.C. de Poorter - aan boord gehad om ook hen te overtuigen van de wens om dit project volledig af te ronden. Per slot van rekening heeft de Frans Naerebout eertijds Goes als thuishaven gehad en dat moet vooral zo blijven. Ook deze afvaardiging was onder de indruk van wat de vrijwilligers in de loop der jaren hebben gepresteerd en beloofden zich ‘hard ‘te maken voor ons schip. Daarbij valt te denken aan een financiële tegemoetkoming in de kosten van het liggeld, maar ook voor een goede definitieve ligplaats in de huidige museumhaven op korte termijn en in die wanneer de bouwplannen van Goese Schans zullen zijn uitgevoerd. We zijn ook hieromtrent zeer hoopvol gestemd.

Tot slot heeft er onlangs weer een promotioneel stuk in de Bode gestaan en op 24 juni jl. stond er een groot stuk met dito foto’s over onze activiteiten in de PZC.

We timmeren voorts op allerlei terreinen aan de weg en het schip zelf krijgt steeds meer zijn oorspronkelijke vorm terug. Binnen dit aspect worden door de projectleider Ad Jansens de eerste voorbereidingen getroffen voor het aanbrengen van de masten, bomen en verstaging. De heer G.Koks, voormalig opvarende van ons schip, geeft hierover waardevolle tips. Dat wordt in z’n geheel nog een hele klus en een dure.

Dan is het bijzonder om te vernemen, dat Carel Teulings, die jaren heel veel voor onze stichting heeft betekend en de eerste jaren in de praktijk aan de zaak leiding gaf, bereid is gevonden om een goed gereviseerde en voor het werk bestemde hijswinch aan ons cadeau te doen. Die van Carel is een stuk beter bruikbaar en passender binnen het totale plaatje als die welke we er nu hebben staan. We zijn oprecht dankbaar voor zo’n gebaar.

Daarnaast zijn we volop in de running voor het realiseren van de verblijfs ruimte voor de toekomstige gasten.

Binnen het bestuur is een nieuw lid toegetreden die zich in de toekomst bezig zal gaan houden met het in charter brengen van het schip. Daar heb je – om een kans te maken succesvol te zijn - een professionele organisatie voor nodig, want de Klant zal ook bij ons Koning zijn. De heer Maarten Koopen heeft een bedrijf dat zeil- en motorjachten in de charter heeft en zal ons te gelegener tijd met raad en daad bijstaan. Zo is inmiddels besloten om met meer dan 12 betalende gasten te gaan varen. Binnen de eisen van de Scheepvaart Inspectie een duurdere optie, want er gelden dan zwaardere opties, maar onvermijdelijk om voldoende omzet te kunnen genereren. 

De klant van heden ten dage heeft wensen waar je als verhuurder gewoon voor moet zorgen. Daarom hebben wij in Richard Kwerreveld een vrijwilliger die, vanuit zijn toenmalige professie als decoratie specialist, schetsen heeft gemaakt voor de indeling van het ruim, de aankleding, kleurgebruik en een verlichtingsplan. Dat alles is nu onderwerp van bespreking en afweging en zal binnenkort leiden tot een ook op dit terrein uit te stippelen route om tot uiteindelijke realisatie te komen. 

Het ruim als verblijfsruimte krijgt inmiddels steeds meer vorm. Het aanbrengen van het grondhout vordert gestaag – dat kunnen we rustig aan Willem Blaasse overlaten - en tegelijk wordt dat deel van de elektrische installatie ter plaatse aangebracht.

Voortgang maken we ook voor de totale ( elektro )-technische installatie. Al die draadjes en knopjes mogen dan wel niet zo spectaculair tonen, maar er zit een verschrikkelijke berg werk aan vast en veel noodzakelijke specifieke kennis. In Ad en Rinke hebben we die mannen in huis. Voor de aansturing van bijna alle systemen aan boord komen al die draden en leidingen ‘en masse’ in het stuurhuis terecht en wel onder het dashboard. Ook hier maken we 7-mijls passen, want veel is al weer gerealiseerd.

Inmiddels hebben we ook ballast ingebracht en wel 10 ton aan klinkers, die we gekregen hebben van de firma Sagro. Om onnodige slijtage en schade aan het vlak te voorkomen, hebben we dat eerst dik ingesmeerd met vet en vervolgens hebben we tussen de spanten rubberen stroken geplaatst, waar op de stenen zijn neergelegd. Dat rubber komt van versleten lopende banden van een betonfabriek in Bergen op Zoom, die op maat zijn gesneden. Ruud Muller heeft met z’n auto en z’n kar erachter hele toeren uitgehaald om die banden bij het schip af te leveren. Petje af voor het werk en de durf. Met die 10 ton ballast zakte de Frans Naerebout zo’n 10 cm. in het zilte nat.

In de ruimte voor het ruim en dus voor de mastvoet komen oa. de toiletten. Ter voorbereiding daarvan is het aanbrengen van de vloer al een heel eind op weg. Leen Louwerse kan nog meer dan lassen en snijden, dat blijkt maar weer!

Voor de opslag van materialen – ook die welke nu nog in het ruim staan en dus in de weg - en zeker nu we de ‘vloer ‘ vrij willen hebben om ter plekke de benodigde wat fijnere werkzaamheden een beetje praktisch uit te kunnen voeren, krijgen we op zeer korte termijn de beschikking over een zeecontainer. Onze voorzitter Lauran Rijk zal met inzet van zijn materieel, de plaatsing ervan wel weer voor zijn rekening nemen. Dezelfde man trouwens, die ons uit een acuut financieel probleem haalde na o.a. die dure en uitgebreide hellingbeurt. Hij was bereid om het nodige voor te schieten. Zodoende konden we weer verder met de Restauratie van de Beurtvaarder Frans Naerebout.

Groot punt van zorg blijft de penibele financiële situatie van de stichting die dit project onder zijn beheer heeft. Sponsors en donateurs zijn meer dan welkom om ons mee te helpen het traject volledig af te ronden.

Bent u geïnteresseerd, kijk dan elders op deze website voor meer informatie of kom bij ons langs. Daar – in de houthaven bij Fundex Equipment - werken we elke dinsdag. U bent er meer dan welkom. 
   
 
Stichting tot behoud van beurtvaarder De Frans Naerebout

Stichting Traditioneel Varend Zeeland
www.aubeco.nl