Welkom aan boord! > Restauratie
 
 
 
 
 

Restauratie


Zie ook: Foto's Restauratie
 
Voor een leek is het oorspronkelijke schip in de loop der jaren onherkenbaar veranderd.
Het laadgerei is grotendeels verdwenen, de luiken zijn vervangen door een gesloten stalen dek en de houten opbouw van de stuurhut is sterk vergroot. Bovendien zijn de gangboorden opgehoogd om zodoende meer laadruimte te krijgen. Het voormalige laadruim was veranderd in een grote koelruimte voor  kokkels, want het schip heeft laatstelijk jarenlang dienst gedaan als kokkeljager.

Restauratie Frans Naerebout

Degene, die het schip als laatste in eigendom heeft gehad, heeft de Frans Naerebout totaal ontmanteld. Zo is de motor uit het schip gehaald, alsmede de generatoren; de lieren voor het hijswerk en anker ontbreken en ga zo maar door! De roef achterop het schip is jammer genoeg een paar jaar geleden gemoderniseerd en heringedeeld.
 
Het casco is in originele staat. Het schip is vóór aankoop gekeurd en in orde bevonden; het meetrapport geeft daartoe voldoende inzicht. Na die keuring op de werf is tot aankoop overgegaan en is de Frans Naerebout naar Goes gesleept.

Als uitgangspunt voor de restauratie geldt dat de buitenzijde van het schip zoveel mogelijk in de originele staat teruggebracht wordt, gericht op de staat, zoals het schip in 1935 was. Gekozen is voor dat jaar, omdat de laatste schipper, de heer Dekker, toen al op het schip voer en hij ons met raad en daad ter zijde heeft gestaan bij de restauratie.

Bij die restauratie zelf, zullen we de huidige Regels van de Binnenschepenwet volgen, welke zijn vertaald voor de chartervaart en vastgelegd in het gele boekje van het Register Holland.
De restauratie van de Frans Naerebout wordt in basis geheel in eigen beheer uitgevoerd en wel door vrijwilligers onder leiding van een terzake ingevoerde coördinator. Ook wordt op onderdelen samengewerkt met het werkgelegenheidsproject “ Oosterscheldewerf “ te Goes.


Restauratie Frans NaereboutIn eerste instantie is de isolatie uit het ruim verwijderd en alles uit en van het schip gehaald, wat niet meer bruikbaar was. Het stalen dek is grotendeels te hergebruiken; het wordt losgesneden en op de oorspronkelijke hoogte gebracht. Daarboven komen dan de luikenkappen weer terug.


Het elektrisch systeem zal aan de huidige eisen moeten voldoen.

Het ruim wordt geconserveerd en uiteindelijk ingetimmerd. Het luikenhoofd, de roef, de stuurhut en het laadgerei moeten ook weer in de oorspronkelijke staat worden gebracht. Daarnaast wordt het gehele schip opnieuw in de verf gezet, in de kleuren van vroeger.


De Frans Naerebout staat ingeschreven in het Nationale Register voor Varende Monumenten, mede op grond van het goedgekeurde restauratieplan.

 
Stichting tot behoud van beurtvaarder De Frans Naerebout

Stichting Traditioneel Varend Zeeland
www.aubeco.nl